mluptak

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od mluptak

Kluby zdraví – podzim 2015

Kluby zdravi - podzim 2015

Ježíšova podobenství pro naši dobu

Zveme Vás na přednášky Ježíšova podobenství pro naši dobu.Jezisova podobenstvi

Kde:  Tyršova 1151, 763 02   Zlín – Malenovice

Kdy:  Každé úterý o 18:00

Materiály k přednáškám naleznete v sekci Ke stažení

 

Staňte se dobrovolníkem!

ADRA-dobrovolnici-ZLIN2013

Setkání klubu zdraví – podzim 2013

klub zdravi 9-12.2013_result

Zlín, modlitebna CASD – Program Noci kostelů 24. května 2013

Halevaj a Halevaj machol18:00 – 19:30    Volná prohlídka modlitebny s výkladem

19:30 – 20:30    Vystoupení souboru  HALEVAJ MACHOL

(ukázky židovských tanců, písní a zvyků s možností výuky)

20:30 – 22:00    Volná prohlídka modlitebny s výkladem

20:30 – 22:00    Osvětlování ztemnělé modlitebny

                                  zapalováním svíček

 

          Během večera výstava obrazů Rembrandta,

     otevřená Knihovna pro veřejnost, psané modlitby,

    biblická zaslíbení na upomínku, na závěr modlitba

                              Otče náš a požehnání.

 

       Modlitebna CASD, Tyršova 1108, Malenovice

              http://zlin.casd.cz// tel. 732 148 025

Setkání klubu zdraví – jaro 2013

kluby zdrav 2.tvrtlet 2013

Studium knihy Daniel

Tajuplný svět faraónů ve světě Bible

Darwinovy tragické omyly aneb co nám ve škole o evoluci neřekli

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy:  sobota 16. června 2012 v 16:00 hodin

Kde:  v modlitebně Církve adventistů s.d.

Tyršova 1108, Zlín-Malenovice

Noc kostelů

Zlín, modlitebna CASD – Program Noci kostelů 1. června 2012

18:00    18:15    Historie a současnost sboru CASD Zlín-Malenovice.
Krátká projekce o počátcích církve ve Zlíně, historie shromažďování k
bohoslužbám, otevření nové modlitebny v Malenovicích, současné aktivity a život sboru.

18:15    18:30    Skladby Johana Sebastiana Bacha. Hudební kulisa k prohlídce objektu.

18:30    19:00    DVD biblické příběhy pro děti. Promítání krátkých DVD biblických příběhů z produkce o.s.Maranatha u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

19:00    19:30    Večer ztišení a modliteb. Modlitby díků a proseb, čtení žalmů, společné písně chval, prostor pro osobní rozjímá.

19:30    20:00    Worship Letovice ve Zlíně. Promítání záznamu worshipu ve Zlíně – Malenovicích v roce 2011

20:00    20:15    Historie a současnost sboru CASD Zlín-Malenovice

20:15    20:30    Křesťanské písně Ivy Kolaříkové

20:30    21:00    DVD projekce Hledání. Záznam dokumentu z australské produkce o archeologických nálezech rukopisů Bible.