Od 8. do 18. ledna 2020 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Hledání Božího Ducha“.
Kromě studia zmíněného tématu se můžeme v rámci modlitebních setkání zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně našich osobních i sborových potřeb.

link na materiály

Poznámka: Termíny a místa setkávání jsou v kalendáři