Jarní tání 2019

Týden Křesťanského domova

V týdnu od 9. do 16. února bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Letos je zvoleno téma „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“. Pro tuto příležitost byl vytvořen materiál, který je k dispozici zde.
Termíny a místa setkávání naleznete v kalendáři na těchto stránkách.

Nad poselstvím těchto materiálů můžeme přemýšlet jako manželé a rodiny, případně můžeme přizvat i své přátele a veřejnost. I tato aktivita může být jednou s forem využití Národního týdne manželství v prostředí, ve kterém žijeme.

Národní týden manželství a Týden křesťanského domova chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Sobotní Bohoslužba

Deset dnů modliteb

deset-dnu-modliteb_obr1Od 9. do 19. ledna 2019 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Hlubší zkušenost“.
Během těchto dnů modliteb budeme přemýšlet o rozvíjení vyšší, hlubší a širší zkušenosti s Ježíšem. Zároveň chceme zkoumat, jak tyto zkušenosti aplikovat do každodenního praktického života.

link na materiály

Alianční týden modliteb za obnovu církve