Programy

Zrušení sobotní bohoslužby

Milé sestry a bratři,

vláda ČR vyhlásila od 12. 3. z bezpečnostních důvodů stav nouze po dobu 30 dní. Součástí tohoto usnesení je i zákaz veřejných (i náboženských) shromáždění nad 30 osob. Toto opatření se vztahuje i na naše bohoslužby.
Z toho důvodu až do odvolání rušíme pravidelné sobotní bohoslužby.
Online bohoslužby můžete sledovat na webovém portálu https://www.casdonline.cz/.

Děkujeme, že zachováte pokojnou mysl, a že se budete modlit za další vývoj situace a především za ty, kteří jsou zasaženi koronavirem i za ty, kteří mají zodpovědnost danou situaci řešit.

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře (Ř 15,13)

Za výbor sboru kazatel Martin Žůrek

Výstava Biblí

vystava bibli

Vyhodnocení soutěže bible očima dětí

V rámci Noci kostelů 23.5.2014 proběhlo v modlitebně CASD Zlín-Malenovice vyhodnocení soutěže Bible očima dětí, která byla vyhlášena v měsíci březnu a do které se  zapojilo celkem 85 dětí,  většinou z místních škol ve Zlíně-Malenovicích – 8. a 11. ZŠ a ZUŠ Zlín-Malenovice ve věkovém rozmezí 7-17 let.

Více >

Noc kostelů

2014-banner-na-vysku-k-uprave-velikosti

Program Noci kostelů – modlitebna Zlín Malenovice

18,00 – 18,30  Flétnový koncert dětí ZUŠ Malenovice

18,45 – 19,00  Vyhodnocení soutěže “Bible očima dětí”

19,00 – 19,45  Zábavné soutěže v areálu modlitebny s odměnami

19,45 – 20,10  Písečná animace Mariky Koňařové

20,10 – 21,40  Princ egyptský – biblický příběh Mojžíše,  animovaný rodinný muzikál

22,00                 Baba yetu – Otče náš ve svahylštině – závěrečná modlitba

Bible očima dětí

pozvanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnímání dětí, jejich pohled na svět a výtvarná fantazie, vedly k vytvoření soutěže “Bible očima dětí”.

V naší republice probíhá při nejrůznějších příležitostech už několikátý rok. Zapojují se do ní žáci škol i jednotlivci. Z příspěvků soutěžících vzniklo již několik vydání knihy Mana Bible. Letos se uskuteční v rámci Noci kostelů v Malenovicích v modlitebně CASD. Zveme do ní všechny děti, které by chtěly ztvárnit symbol, myšlenku nebo příběh z Bible – ze Starého i Nového zákona. Můžete použít nejrůznější techniku – kresbu (rozhodnete-li se pro obrázek, pak formát A3), modelování, keramiku, origami, ruční práce, tisky, prostorové iluze, plastické kresby, bublinkové malování, gumáž, iris folding, encaustiku, atd. Soutěž bude probíhat do 15.5.2014, kdy je možno všechny příspěvky odevzdat na adrese Tyršova 1108, modlitebna CASD v Malenovicích od 10-18 hod.
Vyhodnocení a předání cen proběhne v pátek 23.5.2014 v rámci programu Noci kostelů. Podrobnosti a informace na telefonu 732 148 025.

 

Těšíme se na vaše příspěvky!

 

Pozvánka ke stažení: pozvánka.docx

 

Novoroční program

Noc kostelů

Zlín, modlitebna CASD – Program Noci kostelů 1. června 2012

18:00    18:15    Historie a současnost sboru CASD Zlín-Malenovice.
Krátká projekce o počátcích církve ve Zlíně, historie shromažďování k
bohoslužbám, otevření nové modlitebny v Malenovicích, současné aktivity a život sboru.

18:15    18:30    Skladby Johana Sebastiana Bacha. Hudební kulisa k prohlídce objektu.

18:30    19:00    DVD biblické příběhy pro děti. Promítání krátkých DVD biblických příběhů z produkce o.s.Maranatha u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

19:00    19:30    Večer ztišení a modliteb. Modlitby díků a proseb, čtení žalmů, společné písně chval, prostor pro osobní rozjímá.

19:30    20:00    Worship Letovice ve Zlíně. Promítání záznamu worshipu ve Zlíně – Malenovicích v roce 2011

20:00    20:15    Historie a současnost sboru CASD Zlín-Malenovice

20:15    20:30    Křesťanské písně Ivy Kolaříkové

20:30    21:00    DVD projekce Hledání. Záznam dokumentu z australské produkce o archeologických nálezech rukopisů Bible.

O radosti, která trvá, a misii v médiích

Tomáš Kábrt

Na téma Sbor a média promluví v sobotu 28.1. od 13 hodin v naší modlitebně novinář Tomáš Kábrt. Všichni, kteří se zajímají o službu církve v médiích, se dozví o nových možnostech sborové misie v tištěných a elektronických médiích, v komunitních sítích a o pomoci církve při rozvoji těchto kontaktů sboru. Host pracoval za komunismu v ilegálních novinách, potom léta jako redaktor deníku MF Dnes a nyní je editorem internetového zpravodajství. Předpokládaný konec besedy je v 16:15.

T. Kábrt je vedoucím oddělení komunikace v Česko-slovenské unii naší církve a tuto sobotu promluví také od 9 hodin při bohoslužbě kázáním z Božího slova “O radosti, která trvá”, a to na text z Evangelia podle Matouše 5:11-16.