Informace k Bohoslužbám

Od soboty 4.7 bude Bohoslužba začínat již standardně v 9 hodin. Bude mít normální průběh, tzn. Sobotní škola v třídách a potom kázání.

Akce KD – ZRUŠENÍ

Kvůli nepřejícímu počasí se akce KDčka, procházka s táborákem, která měla být tuto sobotu (20.6.), RUŠÍ!
Děkujeme za pochopení.

Změna termínu VP

Vzhledem k hygienickým opatřením a komplikací s tím spojených se výbor sboru rozhodl plánovanou Večeři Páně (sobota 20. 6.) přesunout až na měsíc září.
Děkujeme Vám za pochopení.

Změna akce KD

Sborový výlet / výšlap 7. 6. na Žítkovou je zrušený.

Místo toho plánujeme společnou vycházku v sobotu odpoledne 20. 6. s opékáním.

Víc info u Oly V.

Obnovení Bohoslužeb

Obnovení bohoslužeb začne sobotou 6. června od 9:30 hod.
Bude nutné dodržovat základní hygienické opatření (roušky, desinfekce rukou, rozestupy, pozdrav bez podávání rukou).

Bohoslužba bude zkrácená (cca do 11 hod.) a sobotní škola proběhne v jedné třídě.

Zrušení sobotní bohoslužby

Milé sestry a bratři,

vláda ČR vyhlásila od 12. 3. z bezpečnostních důvodů stav nouze po dobu 30 dní. Součástí tohoto usnesení je i zákaz veřejných (i náboženských) shromáždění nad 30 osob. Toto opatření se vztahuje i na naše bohoslužby.
Z toho důvodu až do odvolání rušíme pravidelné sobotní bohoslužby.
Online bohoslužby můžete sledovat na webovém portálu https://www.casdonline.cz/.

Děkujeme, že zachováte pokojnou mysl, a že se budete modlit za další vývoj situace a především za ty, kteří jsou zasaženi koronavirem i za ty, kteří mají zodpovědnost danou situaci řešit.

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře (Ř 15,13)

Za výbor sboru kazatel Martin Žůrek

Klub zdraví

Deset dnů modliteb

Od 8. do 18. ledna 2020 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Hledání Božího Ducha“.
Kromě studia zmíněného tématu se můžeme v rámci modlitebních setkání zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně našich osobních i sborových potřeb.

link na materiály

Poznámka: Termíny a místa setkávání jsou v kalendáři