Bohoslužba

Informace k Bohoslužbám

Od soboty 4.7 bude Bohoslužba začínat již standardně v 9 hodin. Bude mít normální průběh, tzn. Sobotní škola v třídách a potom kázání.

Změna termínu VP

Vzhledem k hygienickým opatřením a komplikací s tím spojených se výbor sboru rozhodl plánovanou Večeři Páně (sobota 20. 6.) přesunout až na měsíc září.
Děkujeme Vám za pochopení.

Obnovení Bohoslužeb

Obnovení bohoslužeb začne sobotou 6. června od 9:30 hod.
Bude nutné dodržovat základní hygienické opatření (roušky, desinfekce rukou, rozestupy, pozdrav bez podávání rukou).

Bohoslužba bude zkrácená (cca do 11 hod.) a sobotní škola proběhne v jedné třídě.

Zrušení sobotní bohoslužby

Milé sestry a bratři,

vláda ČR vyhlásila od 12. 3. z bezpečnostních důvodů stav nouze po dobu 30 dní. Součástí tohoto usnesení je i zákaz veřejných (i náboženských) shromáždění nad 30 osob. Toto opatření se vztahuje i na naše bohoslužby.
Z toho důvodu až do odvolání rušíme pravidelné sobotní bohoslužby.
Online bohoslužby můžete sledovat na webovém portálu https://www.casdonline.cz/.

Děkujeme, že zachováte pokojnou mysl, a že se budete modlit za další vývoj situace a především za ty, kteří jsou zasaženi koronavirem i za ty, kteří mají zodpovědnost danou situaci řešit.

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře (Ř 15,13)

Za výbor sboru kazatel Martin Žůrek

Páteční Bohoslužba


INFO: Sraz budem v 18:30 na parkovišti Lukov – pod hradem (viz mapka)

Změna sobotní bohoslužby

V sobotu 10.8.2019 se NEBUDE v modlitebně Zlín-Malenovice konat Sobotní Bohoslužba (jak Sobotní Škola, tak i Kázání).
Je to z důvodu konání Sborové bohoslužby v přírodě.
Děkujeme za pochopení

Sobotní Bohoslužba

Bohoslužba mládeže