Pro veřejnost

Obnovení Bohoslužeb

Obnovení bohoslužeb začne sobotou 6. června od 9:30 hod.
Bude nutné dodržovat základní hygienické opatření (roušky, desinfekce rukou, rozestupy, pozdrav bez podávání rukou).

Bohoslužba bude zkrácená (cca do 11 hod.) a sobotní škola proběhne v jedné třídě.

Zrušení sobotní bohoslužby

Milé sestry a bratři,

vláda ČR vyhlásila od 12. 3. z bezpečnostních důvodů stav nouze po dobu 30 dní. Součástí tohoto usnesení je i zákaz veřejných (i náboženských) shromáždění nad 30 osob. Toto opatření se vztahuje i na naše bohoslužby.
Z toho důvodu až do odvolání rušíme pravidelné sobotní bohoslužby.
Online bohoslužby můžete sledovat na webovém portálu https://www.casdonline.cz/.

Děkujeme, že zachováte pokojnou mysl, a že se budete modlit za další vývoj situace a především za ty, kteří jsou zasaženi koronavirem i za ty, kteří mají zodpovědnost danou situaci řešit.

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře (Ř 15,13)

Za výbor sboru kazatel Martin Žůrek

Klub zdraví

Sobotní Bohoslužba