Vítejte ve sboru Církve adventistů sedmého dne Zlín


 Sbor CASD ve Zlíně se vám právě tady představuje.

 

Zlínský sbor letos oslaví 89. rok své existence, ale o historii sboru se dočtete v samostatné rubrice Historie.

 

Na počátku roku 2023 má sbor 132 pokřtěných členů s věkovým průměrem 57 let. Ač je sbor věkově téměř seniorský, duch sboru je svěží a mladý.

Areál sboru se skládá ze dvou objektů – budovy modlitebny (přístupné bezbariérově) a vedle stojícího Domu pro seniory Efata, který vlastní a provozuje Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne. Tento Domov pro seniory prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Naše babičky a dědečci z tohoto domova, kterým tak říkáme, jsou pro nás všechny tím “kořením”, které ochucuje naše sborové společenství.

 

Budova modlitebny je již několik let domovem Klubu AA (Anonymních alkoholiků), kteří se zde scházejí nově v pondělí od 17.30 do 19.30 v místnosti v prvním patře. Ve stejný den a ve stejnou dobu, ale v kuchyňce modlitebny, se schází sdružení Al-Anon, jehož cílem je pomoc rodinným příslušníkům alkoholiků. Kontakty na tato sdružení mají lékaři a psychologové a případné žadatele o pomoc nasměrují k nám do modlitebny.

V neděli dopoledne zde pravidelně mívá bohoslužby Církev bratrská, skupina Maják.

 

Dále je naše modlitebna hostitelem akcí blízké 11. Základní školy Malenovice a Základní umělecké školy Malenovice, které zde pořádají své koncerty. Taktéž i mnohé křesťanské církve ve Zlíně čas od času využívají naši modlitebnu k různým křesťanským akcím.

 

Náš sbor pořádá evangelizační akce, které přivedly do našeho společenství a modlitebny mnoho lidí, nejen z blízkého okolí. Musíme přiznat, že začátky v této lokalitě – v Malenovicích nebyly lehké. Lidé měli možná o nás předsudky, ale práce pro okolí a hlavně blízký přístup k hostům vše změnilo.  Veřejnosti slouží také již delší dobu fungující Křesťanská knihovna – o ní se dozvíte víc také v samostatné rubrice.

 

Ale náš sbor nejsou jen výše jmenované aktivity. Je to také sbor aktivních lidí mladého a středního věku. K našim sobotním programům patří také písně chval – worshipy, písně a básně našich dětí a vystoupení mládeže, které jsou příjemným doplněním sobotních bohoslužeb. Děti mají při bohoslužbě své skupinky s vlastním programem, kde se vhodnou formou seznamují s Biblí. Mimo sobotu se pak mohou zapojit do akcí Pathfinderu, o kterých se také dočtete na našich stránkách. Také mladí lidé se pravidelně scházejí každých 14 dnů, navíc navštěvují schůzky věnované nácviku písní a občas podnikají společné víkendové pobyty v přírodě.

Členové a přátelé sboru se mohou vidět i na akcích mimo modlitebnu. Jednou ročně se naše bohoslužba koná v přírodě, dále pořádáme různé výlety či vycházky do přírody.

 

Budoucnost sboru je stále otevřená. Záleží jen na nás, jaká bude a jestli vůbec bude. Ale víme, že velkou pomocí a velkým vůdcem sboru je Bůh, ve kterého věříme a s nadějí očekáváme blízký druhý příchod Ježíše Krista, Syna Božího na tuto zem.

 

Pokud budete mít čas, chuť a touhu nás poznat a navštívit, jste srdečně zváni. Místo pro vás je zde mezi námi rezervováno.

 

 

Sbor CASD ve Zlíně

 


Fotoprohlídka sboru 
                                                                                                                    

pohled na vchod - exteríér

pohled na vchod – exteriér

pohled z foye na vchod do modlitebny - interiér

pohled z foyer na vchod do modlitebny – interiér

kuchyňka - místnost pro matky s dětmi

kuchyňka – místnost pro matky s dětmi

pohled z kazatelny do sálu modlitebny

pohled z kazatelny do sálu modlitebny

 sál modlitebny- zadní pohled

sál modlitebny- zadní pohled

horní foye

horní foyer

foye - náhled do šatny

foyer – náhled do šatny

horní foye- knihovna pro veřejnost

horní foyer – knihovna pro veřejnost

horní místnost A

horní místnost A

balkon

balkon

detail střešní konstrukce sálu modlitebny

detail střešní konstrukce sálu modlitebny

pohled z balkonu na podium

pohled z balkonu na podium

horní místnost B

horní místnost B

pohled do sálu z podkrovní klubovny

pohled do sálu z podkrovní klubovny

sportovní trofeje minulosti

sportovní trofeje minulosti

pohled na modlitebnu ze zahrady

pohled na modlitebnu ze zahrady

zahradní domek na nářadí a dřevo

zahradní domek na nářadí a dřevo