Studium Daniele 2012

Poselství knihy Daniel aneb nejen o biblických proroctvích

Kurz probíhá od října 2012, navazuje na “Tajuplný svět faraónů ve světě Bible”

DANIEL 01
DANIEL 02
DANIEL 03
DANIEL 04
DANIEL 05
DANIEL 06
DANIEL 07
DANIEL 08
DANIEL 09
DANIEL 10
DANIEL 11
DANIEL 12


Tajuplný svět faraónů

Tajuplný svět faraónů ve světě Bible

Kurz probíhal v říjnu 2012

EGYPT 01
EGYPT 02
EGYPT 03
EGYPT 04
EGYPT 05


Studium Janova evangelia

Kurz probíhal od září 2011

01 Janovo evangelium (1.kapitola)
02 Janovo evangelium (2.kapitola)
03 Janovo evangelium (3.kapitola)
04 Janovo evangelium (4.kapitola)
05 Janovo evangelium (5.kapitola)
06 Janovo evangelium (6.kapitola)
07 Janovo evangelium (7.kapitola)
08 Židovské svátky
09 Janovo evangelium (8.kapitola)
10 Janovo evangelium (9.kapitola)
11 Janovo evangelium (10.kapitola)
12 Janovo evangelium (11.kapitola)
13 Janovo evangelium (12.kapitola)
14 Janovo evangelium (13.kapitola)
15 Janovo evangelium (14.kapitola)
16 Janovo evangelium (15.kapitola)
17 Janovo evangelium (16.kapitola)
18 Janovo evangelium (17.kapitola)
19 Janovo evangelium (18.kapitola)
20 Janovo evangelium (19.kapitola)
20 Janovo evangelium (20.kapitola)
22 Janovo evangelium (21.kapitola)


hodnota_bible

Studium “Hodnota Bible v 21.století”

Kurz probíhal od listopadu 2010 do července 2011

Milí přátelé, pokud máte nějaké další dotazy k probranému tématu nebo byste
si chtěli domluvit schůzku, neváhejte kontaktovat kazatele Martina Žůrka
tel: 775 789 038
mail: ma.zu@centrum.cz

01 Bible
02 Daniel
03 Problém vzniku zla
04 Existence Boha
05 Víra
06 Otázka hříchu
07 Ježíš
08 Ježíš Kristus II
09 Spasení skrze víru
10 Pokání a znovuzrození
11 Modlitba
12 Druhý příchod J Krista
13 Znamení druhého příchodu
14 Nesmrtelnost v Kristu
15 Okultizmus a reinkarnace
16 Boží soud a tisíciletí
17 Fáze soudu
18 Boží zákon
19 Desatero
20 Sobota
21 Křest
22 Večeře Páně
23 Duch Svatý
24 Duchovní dary
25 Smysl a poslání církve
26 Křesťan jako správce Božích darů
27 Životní styl křesťana
28 Trojandělské posleství
29 Daniel 8.a 9. kapitola
30 Nová zem