deset-dnu-modliteb_obr1Ve dnech 10. do 20. ledna 2024 pořádá Církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého.
Tématem těchto deseti dnů bude „Priority víry: Křesťanské ctnosti v bouřlivých dobách“.
Během těchto dnů modliteb budeme přemýšlet o rozvíjení vyšší, hlubší a širší zkušenosti s Ježíšem. Zároveň chceme zkoumat, jak tyto zkušenosti aplikovat do každodenního praktického života.
link na materiály