Deset dnů modliteb

deset-dnu-modliteb_obr1Ve dnech 11. do 21. ledna 2023 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého.
Tématem těchto deseti dnů bude „Zpátky k oltáři: Vytvoření místa pro Boha“.
Během těchto dnů modliteb budeme přemýšlet o rozvíjení vyšší, hlubší a širší zkušenosti s Ježíšem. Zároveň chceme zkoumat, jak tyto zkušenosti aplikovat do každodenního praktického života.
link na materiály

Alianční týden modliteb 2023

Je modlitebním shromážděním v rámci našich měst, církví, sborů a farností. Probíhat bude v CČE kostele . Začátek v 18 hodin.

Po 9.1.Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek… Ž 23, Mk 6:34-52
káže, hudba, moderování: CASD

Ut 10.1.I když půjdu roklí šeré smrti … Ž 23:4-5
káže, hudba, moderování: CB + ČCE

St 11.1. – Moje ovce slyší můj hlas…. Jan 10:1-5, 27-30
káže, hudba, moderování: CČSH + ŘK

Čt 12.1. – Nebudu mít nedostatek … Mk 6:34-52
káže, hudba, moderování:
BJB + KřSb

Pá 13.1.
káže, hudba, moderování: AC + CB-Maják-Zlín

Záznam z unijního setkání ASI-CS

1.-3.9.2020 Strážovice
Host: Doug Batchelor, evangelista, autor knihy Nejbohatší poustevník
Odkazy na video pod tlačítkem “VÍCE”

Více >

Páteční bohoslužba


INFO: bude upřesněno po sobotě 27.8.2022

Kornelius Novak – přednášky