Jarní tání 2019

Týden Křesťanského domova

V týdnu od 9. do 16. února bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Letos je zvoleno téma „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“. Pro tuto příležitost byl vytvořen materiál, který je k dispozici zde.
Termíny a místa setkávání naleznete v kalendáři na těchto stránkách.

Nad poselstvím těchto materiálů můžeme přemýšlet jako manželé a rodiny, případně můžeme přizvat i své přátele a veřejnost. I tato aktivita může být jednou s forem využití Národního týdne manželství v prostředí, ve kterém žijeme.

Národní týden manželství a Týden křesťanského domova chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Sobotní Bohoslužba

Deset dnů modliteb

deset-dnu-modliteb_obr1Od 9. do 19. ledna 2019 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Hlubší zkušenost“.
Během těchto dnů modliteb budeme přemýšlet o rozvíjení vyšší, hlubší a širší zkušenosti s Ježíšem. Zároveň chceme zkoumat, jak tyto zkušenosti aplikovat do každodenního praktického života.

link na materiály

Alianční týden modliteb za obnovu církve

Modlitební týden 2018

Modlitební týden tento rok probíhá v termínu od 3. do 10. listopadu. Materiály pro tento týden mají téma Bible – Boží slovo.
Ke stáhnutí zde. Termíny a místa setkávání naleznete v kalendáři na těchto stránkách.

Význam Božího slova

Během jedinečného týdne modliteb budeme uvažovat o nejdůležitější, poměrně kontroverzní, ale současně i o nejvlivnější knize všech dob – o Bibli. Je to nejvíce prodávaná a nejrozšířenější kniha na světě. Podle posledních odhadů bylo vytištěno více než 5 miliard výtisků. Bible je také přeložena do nejvíce jazyků. Celý Nový zákon je k dispozici v 1 333 jazycích a kompletní Bible je přeložena již do 553 jazyků.

Během minulých staletí sloužila Bible jako průvodce, poskytovala útěchu a dodávala odvahu milionům lidí. Bible byla mnohokrát zakazována, její nepřátelé ji pálili, ničili a překrucovali její obsah.

Jaký vliv má tato stará kniha s nadčasovým poselstvím na nás, na adventisty sedmého dne? Jak můžeme zůstat věrní Bohu a Jeho slovu, přestože žijeme ve složitém postmoderním světě? Odpovědi na tyto a další podobné otázky najdeme v následujících přednáškách a při zkoumání samotného Božího slova.

Letošní modlitební přednášky nabídnou praktická řešení otázek, které se týkají zjevení a inspirace Bible. Odhalí principy, jak je možné číst Bibli takovým způsobem, abychom zůstali věrni jejímu poselství. Při čtení se budeme také zabývat dalšími důležitými tématy: Jak mi Bible může ukázat na Ježíše? Jak mi může pomoci rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné? Jak mi může poskytnout naději a odvahu pro tyto poslední dny?


Chci vás jako členy celosvětové rodiny církve povzbudit k tomu, abyste si každý den tohoto týdne modliteb vyčlenili čas ke ztišení, abyste se dozvěděli více o Bibli, modlili se a naslouchali Božímu hlasu, který k nám promlouvá ze stránek Jeho slova. Ať vám Pán Bůh žehná při přípravě na jeho brzký návrat. Maranatha!

Ted N. C. Wilson,
předseda Generální konference