Modlitební týden 2018

Modlitební týden tento rok probíhá v termínu od 3. do 10. listopadu. Materiály pro tento týden mají téma Bible – Boží slovo.
Ke stáhnutí zde. Termíny a místa setkávání naleznete v kalendáři na těchto stránkách.

Význam Božího slova

Během jedinečného týdne modliteb budeme uvažovat o nejdůležitější, poměrně kontroverzní, ale současně i o nejvlivnější knize všech dob – o Bibli. Je to nejvíce prodávaná a nejrozšířenější kniha na světě. Podle posledních odhadů bylo vytištěno více než 5 miliard výtisků. Bible je také přeložena do nejvíce jazyků. Celý Nový zákon je k dispozici v 1 333 jazycích a kompletní Bible je přeložena již do 553 jazyků.

Během minulých staletí sloužila Bible jako průvodce, poskytovala útěchu a dodávala odvahu milionům lidí. Bible byla mnohokrát zakazována, její nepřátelé ji pálili, ničili a překrucovali její obsah.

Jaký vliv má tato stará kniha s nadčasovým poselstvím na nás, na adventisty sedmého dne? Jak můžeme zůstat věrní Bohu a Jeho slovu, přestože žijeme ve složitém postmoderním světě? Odpovědi na tyto a další podobné otázky najdeme v následujících přednáškách a při zkoumání samotného Božího slova.

Letošní modlitební přednášky nabídnou praktická řešení otázek, které se týkají zjevení a inspirace Bible. Odhalí principy, jak je možné číst Bibli takovým způsobem, abychom zůstali věrni jejímu poselství. Při čtení se budeme také zabývat dalšími důležitými tématy: Jak mi Bible může ukázat na Ježíše? Jak mi může pomoci rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné? Jak mi může poskytnout naději a odvahu pro tyto poslední dny?


Chci vás jako členy celosvětové rodiny církve povzbudit k tomu, abyste si každý den tohoto týdne modliteb vyčlenili čas ke ztišení, abyste se dozvěděli více o Bibli, modlili se a naslouchali Božímu hlasu, který k nám promlouvá ze stránek Jeho slova. Ať vám Pán Bůh žehná při přípravě na jeho brzký návrat. Maranatha!

Ted N. C. Wilson,
předseda Generální konference
 

Bohoslužba mládeže

Večerní bohoslužba na Lukovském hradě

Přednáška KKC

Změna programu KKC !!

Vážení přátelé,
vezměte prosím na vědomí, že beseda Hráli jsme jak andělé, která měla být v úterý 19.6 v Křesťanském kulturním centru, je na žádost přednášejícího ZRUŠENA.

Děkujem za pochopení.

Změna pobožnosti

Vážení členové a příznivci sboru Zlín,
Prosím poznačte si, že tuto sobotu 16.6. je pobožnost ZRUŠENA. Je to kvůli tomu, že valná většina členů našeho sborového společenství je v tomto termínu na sborové víkendovce.

Děkujeme za pochopení a rádi se s Vámi uvidíme následující sobotu.