Klub zdraví

Deset dnů modliteb

Od 8. do 18. ledna 2020 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Hledání Božího Ducha“.
Kromě studia zmíněného tématu se můžeme v rámci modlitebních setkání zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně našich osobních i sborových potřeb.

link na materiály

Poznámka: Termíny a místa setkávání jsou v kalendáři

 

Začátek dopolední bohoslužby
je v 9:00.

Odpolední program začíná v 13:30 !

Modlitební týden 2019

Modlitební týden tento rok probíhá v termínu od 2. do 9. listopadu. Materiály pro tento týden mají téma „Boží poselství pro lidi“.
Ke stáhnutí zde. Termíny a místa setkávání naleznete v kalendáři na těchto stránkách.

 „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Am 3,7)

Letošní přednášky nesou název „Boží poselství pro lidi“. V průběhu tohoto týdne budeme přemýšlet nad řadou důležitých otázek, které se týkají jedinečného daru proroctví: Proč Bůh posílal svoje proroky? Jaké jsou znaky pravého proroka? Jak bychom mohli vykládat prorocké slovo? Autoři Marcos a Claudia Blanco nás v důkladně promyšlených a inspirujících přednáškách povedou k přemýšlení o těchto důležitých otázkách. Závěrečná přednáška s názvem „Prorok pro lid doby konce“ je výběrem z knihy Ellen Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je jediným pravidlem a kritériem víry a praktického života.

Páteční Bohoslužba


INFO: Sraz budem v 18:30 na parkovišti Lukov – pod hradem (viz mapka)